3. Kongres Ehokardiografskog udruženja Srbije sa međunarodnim učešćem

3rd Congress of Echocardiographic Society of Serbia with international participation

07-08. oktobar 2022. godine.

Beograd, Hotel Crowne Plaza

Poštovane koleginice i kolege,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da ćemo 3. kongres Ehokardiografskog udruženja Srbije -ECHOSerbia2022, sa temom “Terapija vođena ehokardiografijom”, organizovati 7. i 8. okobra 2022. godine u hotelu Crowne Plaza u Beogradu.

Očekujemo da će Kongres ECHOS-a 2022 biti jedan od centralnih kardioloških događaja u Srbiji ove godine.

Najveći evropski, regionalni i domaći eksperti su već potvrdili svoje učešće.

Tokom kongresa se organizuje međunarodni EACVI HIT kurs iz FoCUS-a, koji je namenjen kardiolozima, internistima, specijalistima urgentne medicine, anesteziolozima i lekarima na specijalizaciji koji se bave dijagnostikom i lečenjem urgentnih stanja u kardiologiji.

Tokom kongresa će biti održana promocija knjige “Klinička ehokardiografija”, koju je ECHOS pripremio u saradnji sa najvećim domaćim i regionalnim ekspertima iz ove oblasti. Ovo je prva knjiga iz ehokardiografije na srpskom jeziku još od 1991.godine.

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa maksimalnim brojem bodova (8 bodova za pasivno učešće, 13 bodova za predavače).

Kotizacija za učešće na kongresu iznosi 100 EUR (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-e na dan uplate).

U nadi da ćete nam se pridružiti, srdačno Vas pozdravljamo,

Doc. dr Danijela Trifunović–Zamaklar i Prof. dr Zorica Mladenović
ko-predsednice Organizacionog odbora ECHOSerbia 2022
Ass. dr Ivan Stanković i Prof. dr Aleksandar N. Nešković
ko-predsednici Naučnog odbora ECHOSerbia 2022